Nyhed fra 2016 28/03 14:06
Velkommen til Pointsejladser.dk

 Aarhus og Egå sejlklubber har i sidste halvdel af 1980’erne hver skudt 10.000 kr. i en forening til etablering og drift af en fælles bane for afvikling af ”Pointsejladserne”. som en fælles forening med egen økonomi og opgaver. Opgaverne fordeles mellem klubberne, om afvikling af sejladser til fælles bedste.
Gebyr for deltagelse i sejladserne går ubeskåret til dette arbejde. Udgifterne i forbindelse med afviklingen er typisk leje af dommerbåd og indkøb af udstyr. Evt. overskud hensættes, så der altid er penge til reetablering af bane i tilfælde af haverier mm, i alt 20.000 kr.
Sejladserne afvikles på Ryes Flak hver tirsdag i sommerhalvåret, med en pause i juli måned. Sidste sejlads er sidste tirsdag i september, og ugen efter afholdes præmieuddeling og evaluering af sæsonen.
Vi tilstræber at udvikle sejladserne løbende, så du er velkommen til at skrive til udvalget, se adresser andet sted på hjemmesiden, eller kommentere på vores Facebookside, facebook.com/pointsejladser.
På fanebladene ovenfor finder du mere information om sejladserne i form af indbydelse og sejladsbestemmelser. Tilmelding sker også via hjemmesiden her, hvor du også kan se en deltagerliste.
OPFORDRING! Tidlig tilmelding letter arbejdet med inddeling af løb!
På forhånd tak
Pointsejladsudvalget

opdateret 2016 28/03 14:06