Nyhed fra 2015 29/03 14:33

Kære deltager

Tilmeld jer NU – der er åbent for tilmelding på hjemmesiden

Det er vigtigt for vores planlægning at vi får din tilmelding selvom du ikke er færdig med båden og derfor ikke kan deltage i de første sejladser

Betalingen foregår ved at indbetale beløbet på Reg. 6181 - konto. 0008574987. Husk: Oplys bådtype og sejlnummer samt navn på skipper. Bemærk tilmeldingen er først gyldig når både tilmeldingen på hjemmesiden og betalingen er registreret, og først derefter har man ret til at deltage i sejladserne. Sidste frist for rettidig tilmelding/betaling er mandag 21. april.  Ved senere betaling tæller båden først med i sejladser 7 dage efter tilmelding.


opdateret 2015 29/03 14:33